Co je hladina alfa a jak se do ní dostat

Vědecké studie ukazují, že podvědomí tvoří více jak 80% naší mysli a ovládá 96% až 98% našeho chování nebo vnímání. Čím více se budeme snažit přeprogramovat naše podvědomí, tím větší kontrolu nad naším životem a našimi sny získáme. Abychom ale mohli rychle a efektivně změnit naše podvědomí, je potřeba se dostat do stavu, který se jmenuje Alfa. Hladina alfa.

Hladina alfa je stav, kdy jsme maximálně uvolněni a kdy naše sny a vášně dostávají podobu. Stav, který je v našem životě enormně důležitý. Chcete-li jednodušeji, jedná se o stav naší mysli, kdy se mozek zpomalí, pamatuje si toho mnohem více, než za běžné (vědomé) situace a kromě toho má naše paměť zvýšenou funkci ukládat si slova, věty, zvuky, vůně, obrazy nebo myšlenky.

Hladina alfa je k přeprogramování našeho podvědomí nebo přímo ke komunikaci s ním rozhodně vhodná.

 

K čemu je hladina alfa vhodná?

Hladina alfa je vhodná na posílení sebedůvěry, sebevědomí, sebelásky, pomáhá nám přitáhnout do našeho života vše, co si přejeme, kromě toho také napomáhá k lepšímu usínání, dokáže rozvíjet tvořivost, intuici, a především dokáže uzdravovat. V hladině alfa je rovněž možné předávat myšlenky jiné osobě nebo ji přímo poslat upřímnou lásku.

Jak poznám, že jsem v hladině alfa?

Hladina alfa se u nás objevuje hned při několika příležitostech – především chvilku před usnutím a po vzbuzení, při zahledění do prázdna nebo se dá rovněž navodit meditací, poslechem muziky určené k navození daného stavu nebo jen maximálním relaxem a uklidněním mysli.

Rozeznání hladiny alfa může být obtížné. Většina lidí si stěžuje na to, že než si danou hladinu uvědomí, už jak dávno spí, nebo je to na ně příliš rychlé a nestihnou ji zkrátka zaznamenat a poté opětovně aktivovat. Zkuste se na malou chvilku posadit na klidném místě a zavzpomínejte, zapátrejte v mysli, zda jste se někdy zpozorovali, jak sedíte, soustředíte se na určitou věc a nevnímáte okolí a vše kolem vás začíná utichat.

Vzpomněli jste si? Ano, právě to byla hladina alfa. Čím častěji a hlouběji se budeme do dané hladiny dostávat, tím efektivnější budou výsledky.

Jak se dostat do hladiny alfa

Z počátku je rozhodně dobré, když trénujete vstup do hladiny alfa během dne na nějakém klidném místě, kde vás nikdo nebude rušit. Chvíle před usnutím je ideální, ale začátečníci mohou skutečně velmi rychle usnout. Příjemně se natáhněte, maximálně se uvolněte a zkuste na nic nemyslet.

Vím, že to není z počátku vůbec jednoduché, ale jde to. Jen trpělivost a pevnou vůli.

Zkuste si před zavřenýma očima představit hory a za nimi slunce. Slunce pomalu zapadá a spolu s jeho západem se celá krajina ztmavuje a zahlcuje ji tma. Tak si to představujte až do chvíle, dokud slunce úplně nezapadne. Pokud máte stále pocit, že jste při vědomí a máte potřebu myslet na něco jiného, představujte si, jak slunce zapadá pomalu. Může to trvat tři minuty, ale i dvacet minut. Můžete si u toho v klidu počítat od deseti do jedné a naopak.

Záleží jen na vás, do jaké míry se dokážete uvolnit. Jakmile cítíte, že jste maximálně uvolněni a nevnímáte své okolí na 100% – řekněme, že chceme do svého života přitáhnout určitou osobu – představte si před svýma očima danou osobu, kterou chcete do svého života přitáhnout. Od hlavy až k patě. Zkuste na ni mrknout, podat ji ruku, obejmout ji nebo ji políbit. Záleží jen na vás, jaký je váš úmysl nebo sen.

Jakmile tak uděláte, vyzvěte ji, aby se před vás posadila. Oba dva se posaďte a koukejte si do očí. Sledujte každý její pohyb, ciťte její vůni, poslouchejte její hlas, dotýkejte se jí, pokud tomu okolnosti dovolí. Zkuste zapojit všechny smysly. Během toho všeho ji řekněte, co k ní cítíte nebo ji jen řekněte něco, co chcete, aby se jí od vás dostalo. Daná slova, nejlépe však jednu větu v přítomném čase, si neustále opakujte, tedy říkejte ji dané osobě tak dlouho, jak jen budete chtít.

Pokud to tak děláte před spaním, opakujte si větu do té doby, než usnete. Daná věta by měla být, jak již bylo řečeno, v přítomném čase a měla by vypadat např. takto: “Jsem tak vděčný, že jsem s tebou. Jsem rád, že je naše láska oboustranná. Miluji tě. Děkuji ti za dnešní den. Jsem rád, že jsi v pořádku,” a podobně. Zkuste do toho všeho připojit i barvy. Představte si, že máte oba dva kolem sebe růžovou barvu – barvu lásky a tepla. Možná růžové zdi, auru nebo květiny.

Pokud ji chcete přímo zaslat svoji lásku, představte si mezi svým obočím růžový laser, kterým míříte mezi její obočí.

Trpělivost

Zkuste to dělat tak dlouho, jak jen můžete, nejlépe každý den, nebo i několikrát denně. Možná jezdíte každý den do práce autobusem. I tam můžete navštívit hladinu alfa. Aby byla vizualizace v hladině alfa efektivní a účinná, zkuste si v našem případě danou osobu představit tak detailně, jak jen to půjde. Pokud chcete do svého života přitáhnout určitou částku peněz, představujte si v ruce bankovky, které počítáte a jakmile dojdete k číslu (částce), kterou chcete přitáhnout, počítejte znova.

Zkuste zapojit všechny smysly. Skutečně to tak udělejte. Zrak, čich, sluch, chuť i hmat. Nikdo jiný než vy o vašich myšlenkách neví. Ničeho se nebojte. Zůstaňte pozitivně naladěni a přijímejte všechna znamení (ať už andělská čísla nebo vnuknuté myšlenky), která vás dovedou k cíli.

Věřte a přijímejte. Udělejte si v mysli obraz toho, co se začne přeměňovat do reality. Přeměna začíná od chvíle, kdy vyšlete své přání nebo začnete s kreativní vizualizací, třeba zrovna v hladině alfa.

Dejte všemu jemný průběh. Pokud máte z dané osoby nebo věci dobrý pocit, představujte si ji každý den. Jen buďte trpěliví. Nedoufejte, neváhejte, ani nepochybujte. Pochybování je negativní emoce, která má tendenci nezklamat!

 
  • 159
    Shares
Loading...