Vesmírné zákony a jejich význam

vesmírné zákony

Co se vám jako první vybaví při vyslovení vesmírné zákony? Zákon přitažlivosti nebo zákon gravitace? Pokud ano, pak míříte tím správným směrem. Vesmírných zákonů ovšem existuje nespočet a my se dnes společně podíváme na nějaké z nich, které byste rozhodně měli znát.

vesmírné zákony


 

ZÁKON VIBRACE

Tento zákon nám jednoduše říká, že vše, co je ve vesmíru, se pohybuje a vibruje. Na stejném principu fungují ve fyzické světě naše myšlenky. Také se neustále pohybují, i přesto, že je nevidíme, a mají určité vibrace. Každý zvuk, pohyb, myšlenka, dokonce i čísla mají své vibrace.

Pokud se vrátíme k zákonu přitažlivosti, zjistíme, že je zákonu vibrace velmi blízký. Stejná vibrace totiž přitahuje stejnou vibraci a stejná myšlenka podložená určitou vibrací přitahuje další takovou myšlenku.

vesmírné zákony

ZÁKON DOSTATKU

Tento zákon nám jednoduše říká, že je dostatek všeho a pro všechny, a kromě toho také upozorňuje na slovíčko “chtít”, které je pravým opakem zákonu dostatku. Pokud něco chcete, dáváte tím najevo nedostatek (nemáte to, a proto to také chcete).

Mluvte o tom, že už máte to, po čem tolik toužíte, nebo že je to už tady. Mějte myšlenky na dostatek a dostatek také přijde. Všeho je dostatek, proto buďte vždy otevřeni přijímat.

vesmírné zákony

ZÁKON KORESPONDENCE

Zákon korespondence vysvětluje zásady a zákony fyziky – energie, světlo, vibrace a pohyb. Odpovídá na zásady éteriky – jak nahoře, tak dole (myšlenka vzniká ve vesmíru a projeví se dole ve fyzickém světě). Jak uvnitř, tak i venku (myšlenka na krásu se projeví navenek).

vesmírné zákony

ZÁKON KOMPENZACE

Zákon kompenzace představuje tzv. zrcadlení. Jak já, tak ty. Jak se chovám já k tobě, tak se chováš ty ke mně. Jak zaseju, tak sklidím. Aby k nám přišla určitá reakce, musí být nejdříve zahájena akce.

vesmírné zákony

ZÁKON POLARITY

Zákon polarity říká, že vše má svůj opak (druhou stranu). Špatné myšlenky můžeme právě teď přetransformovat na pozitivní. Smutek můžete právě teď změnit na smích a radost.

Abychom pochopili lásku, musíme poznat i nenávist. Bez zimy bychom si zase nevážili tepla. Jedná se o další zákon psychických vibrací, který je velmi podobný zákonu pohlaví.

vesmírné zákony

ZÁKON POHLAVÍ

Zákon pohlaví nám říká, že vše má svoji mužskou (jang) a ženskou (jin) stránku. Vše by mělo být za každé okolnosti v rovnováze, a tento zákon to jen potvrzuje. Jinými slovy, zákon pohlaví znamená rovnováhu a balanc.

Mužskou i ženskou stránku. Černou i bílou barvu. Sever i jih. Teplo i chladno. Sladko i slano. Nahoře i dole. Jedná se o zákon vyvážení, nikoli o zákon, který by pravil, že žena musí být vždy přitahována mužem, nebo muž zase ženou.

vesmírné zákony

 
  • 15
    Shares
Loading...