Zákon přitažlivosti a neochvějná víra

neochvějná víra zákon přitažlivosti

K uskutečnění našich snů a vášní mějme neochvějnou víru. Takovou víru, která je pevná jako skála. Takovou víru, kterou sami svými myšlenkami upevňujeme. Takovou víru, u které neexistují žádné negativní emoce, myšlenky nebo snad pochyby.

Nepochybujme. Mluvme o tom, co chceme. Mysleme na to, co chceme. Věřme, že jsme skutečně architekty svého života, totiž budoucnosti, jejíž základem je přítomnost.

Věřme v uskutečnění našeho snu i přesto, že je daná osoba či věc tisíce kilometrů daleko a zdá se být tak nedosažitelná. Věřme, že naše vibrace přitahují osoby nebo okolnosti se stejnými vibracemi. Věřme, že máme nárok na vše, po čem toužíme – stejně jako každý jiný člověk na této planetě – a zasloužíme si to.

Upírejme energii naším vysněným směrem. Soustřeďme se na to, co nám dělá dobře. Dělejme to, co nás naplňuje, baví nebo dobíjí pozitivní energii. Mějme neochvějnou víru. Žijme život podle své vlastní předlohy.

 
Loading...