Sny o válce mohou být znepokojivé, ale často mají spíše symbolický význam, než aby odrážely doslovnou touhu po násilí. Sny jsou složitou směsicí vzpomínek, myšlenek a emocí, které se vynořují z našeho podvědomí. Často se v nich používají symboly a metafory, které vyjadřují hlubší významy

Význam snu

Sen o válce představuje vnitřní boj nebo konflikt uvnitř vás nebo s ostatními lidmi ve vašem životě. Je to, jako by vaše podvědomí skrze sny křičelo, že je na čase najít mír nebo uzavřít jednu kapitolu života.

  • Možná nedokážete přestat myslet na vašeho ex – uvnitř hlavy si neustále opakujete, jaké špatné věci udělal nebo jak se zachoval. Válka ve snu by mohla představovat tento opakující se vnitřní (mentální) konflikt a zároveň vás povzbuzuje k tomu, abyste už konečně našli mír a zavřeli dveře za něčím, co je už minulostí.
  • Možná jste typ člověka, který vidí vše černě a negativně. Sen o válce vás povzbuzuje k tomu, abyste nebyli tak pesimističtí a začali myslet pozitivně. Válka sice není pozitivní událostí, ale lidé musí věřit v nalezení světla a míru i v tak těžkých časech.
  • V neposlední řadě je možné, že nevíte, co chcete, a tento vnitřní konflikt je promítán skrze symbol války. Je to, jako byste uvnitř sebe válčili – nevíte, zda se chcete odstěhovat o zahraničí nebo žít tady. Nevíte, zda chcete dál studovat nebo už pracovat. Možná ani nevíte, co vlastně od života chcete, jakým směrem se vydat. Něco možná chcete, ale zároveň i nechcete. Válčíte se sebou.

Vzhledem k aktuálnímu dění ve světě a informacím na sociálních médiích je také možné, že váš sen je jednoduše odrazem toho, co často vídáte nebo slýcháte. Občas, ale ne vždy jsou sny doslovné. Pokud tedy sledujete válečné dokumenty nebo zprávy z oblastí, kde se momentálně válčí, váš sen je jen „promítnutí“ toho, co jste viděli předchozí noc v TV nebo na internetu.

Symbolika

  • Tank: Moc, kontrola
  • Zbraně: Ochrana, bezpečí, hněv
  • Krev: Energie, životní síla, emoce, zdraví
  • Ukrývání se: Touha vyhnout se obtížím, kterým čelíte, nebo před nimi uniknout

Vnitřní konflikt

Sny o válce často představují vnitřní konflikt ve vašem nitru. Můžete se snažit vyřešit protichůdné touhy, impulsy nebo aspekty své osobnosti. „Válka“ ve snu ukazuje tento vnitřní konflikt symbolickým a dramatickým způsobem. Možná nevíte co chcete nebo si nejste něčím jisti. Možná vás přitahuje stejné pohlaví, ale uvnitř vás se vede konflikt typu, „vím, co mě přitahuje, ale bojím se, jak bude reagovat okolí.“

Boj se změnami

Sny o válce mohou také znamenat období zmatků, přechodů a velkých životních změn. „Válka“ ukazuje odpor vaší mysli ke změně okolností nebo opuštění minulosti. Takovéto sny jsou běžné např. po rozchodu, kdy se nedokážete smířit s tím, že vztah skončil. Neustále sami se sebou válčíte a snažíte se najít důvody, proč k rozchodu došlo, nebo způsoby, jak se vrátit zpátky k sobě.

Čelení překážkám

Výzvy, překážky a obtíže, kterým momentálně čelíte, se také mohou ve snu zobrazit skrze symbol války. Sen používá dramatický obraz války, aby zdůraznil problémy, které vám připadají zdrcující nebo nemožné vyřešit vlastními silami. Pokud se však jedná o sen o 3. světové válce (něčem, co se ještě nestalo), znamená to spíše strach z toho, že nebudete schopni něco vyřešit v budoucnu.

Strach z neúspěchu nebo ztráty

Válečné sny mohou odrážet obavy z neúspěchu při plnění důležitého úkolu, vztahové záležitosti nebo životního cíle. Sen zesiluje vaše obavy a „katastrofizuje“ je do podoby epické bitvy, kterou se bojíte prohrát. Možná se bojíte, že nedokončíte školu nebo nenajdete nový byt a válka ve snu představuje tyto obavy, z neúspěchu nebo že o něco důležitého přijdete.