Zuby jsou jedním z nejčastějších snových symbolů. Není to proto, že by pro nás byly zuby tak důležité, že bychom na ně neustále mysleli a tyto myšlenky se pak projevovaly v našich snech. Spíše je to proto, že představují něco mnohem významnějšího a osobnějšího.

Zuby ve snech symbolizují to, čeho si v životě vážíte a jak jste spokojeni s tím, kým jste. Představují váš pocit vlastní hodnoty, sebeúcty, vaši identitu, zdraví a také finance, proto sny o zubech, obzvláště zkažených nebo vypadávajících lidi odjakživa děsí.

Symbolický význam

Říká se, že podle zubů se pozná zdraví člověka, a proto jsou sny o zubech, zejména o jejich ztrátě, spojovány se smrtí. Už ve starověku lidé věděli, že zuby jsou neocenitelné, jakmile o ně jednou přijdete, už nikdy nedorostou. Proto se vždy sny o ztrátě zubů spojovaly s finančními ztrátami. Moderní snáře však vykládají sny o zubech jako znamení, že nejste plně spokojeni sami se sebou. Možná jde o váš vzhled, váhu nebo něco jiného, čeho si všímá vaše okolí, podobně jako si všichni všímají vašich zubů. Existuje tedy řada výkladů, ty o smrti nebo finančních ztrátách jsou však spíše pověrami.

Sen o vypadávání zubů

Sny o vypadávání zubů mohou představovat nějaké skryté obavy nebo starosti, které vás trápí. Může to také znamenat, že budete mít problémy s financemi. Ztráta zubů může symbolizovat pocit úzkosti ve společenských situacích, jako je veřejné vystupování, rande nebo setkání s někým novým. Může také odrážet pocity viny, smutku nebo sexuální frustrace.

Spíše než o předpovídání budoucí události znamená sen o ztrátě zubů pochopení a zpracování určité zkušenosti a s ní spojených emocí. Možná jste se nedávno potýkali se stresem, úzkostí nebo jiným silným pocitem – tyto zážitky námi mohou pořádně otřást a změnit náš pohled na sebe sama.

Ztráta zubů ve snu by mohla představovat změnu v tom, jak sami sebe vnímáte (například ztrátu identity). Nebo může odrážet pocit, že nad sebou ztrácíte kontrolu nebo dokonce svou vlastní hodnotu jako osoby. Naše sny nám často jen pomáhají překonat náročné období, takže se snažte jejich významem příliš nebrát osobně a doslovně.

zuby ve snu

Sen o vytrhávání zubů

Vytrhávání zub ve snu by mohlo být znamením, že je na čase se něčeho zbavit, pravděpodobně se jedná o něco, s čím se již delší dobu potýkáte nebo co bylo po dlouhou dobu součástí vašeho života, podobně jako zuby. Může se jednat o nějakou konkrétní osobu, která je toxická, o špatné návyky, nebo dokonce myšlenkové vzorce, které vám už neslouží.

Zkažené nebo černé zuby

Sny o zkažených zubech mohou symbolizovat rozpad nebo „hnilobu“ v některé oblasti vašeho života. Možná máte tendence vše zpochybňovat nebo myslet negativně a zkažené zuby ve snu slouží jako znamení, že je už na čase změnit vaše myšlenky nebo s něčím přestat, jinak vás to „sní zaživa,“ jak se říká.

Zkažené nebo černé zuby ve snech mohou také představovat neschopnost vyjádřit něco, co cítíte, že je třeba říci. Možná se jedná o věci týkající se vaší sexuality nebo soukromých bojů, které jste v sobě příliš dlouho drželi na uzdě. Jinými slovy v sobě něco držíte a pravděpodobně vás to začíná „ujídat.“ Proto by tento sen mohl být povzbuzením, ať řeknete nebo vypustíte vše, co v sobě dusíte.

Staré snáře vykládají zkažené zuby jako známku finanční bídy nebo nedostatku něčeho života důležitého – peníze, víra, naděje.

Viklající se zuby

Pokud se vám ve snu viklají zuby, ale necítíte bolest, znamená to, že něco, co se zdálo jako bezvýchodné nebo beznadějné, se obrátí k lepšímu a podaří se vám najít řešení. Možná si z dané situaci odnesete i ponaučení.

Cítíte-li ve snu bolest nebo dokonce vidíte krev, značí to, že něco, co jste si mysleli, že je harmonické a bezproblémové, je pravým opakem (např. váš kamarád není tak opravdovým kamarádem, jak se zdál, nebo práce, která se vám z počátku zdála dobrá a bavila vás, začíná být stereotypní a vyčerpávající.)

Rozpadající se zuby

Sen o rozpadajících se zubech může znamenat ztrátu kontroly a nestabilitu. Tento typ snů je velmi častý po rozchodu nebo v těžkých životních obdobích. Když se nám ve snu rozpadají zuby, odráží to náš pocit, že se nám věci vymykají kontrole. Jako by se všechno kolem nás rozpadalo, stejně jako se ve snu rozpadají naše zuby. Může se jednat o ztrátu kontroly nad zdravím, vzhledem, financemi nebo čímkoliv jiným, co zuby ve snech symbolizují. Zároveň to také ale může být znamení, že se blíží nějaký slovní konflikt, proto si dávejte v následujících dnech pozor na slova.