Je váš přítel, manžel nebo kamarád ve znamení Raka uražený? Než jste se nadáli, trucoval v koutě a odmítal s vámi mluvit. Jeho city byly zraněny a vy teď přemýšlíte, co přesně jste udělali a jak dlouho bude trvat, než se vynoří ze své ulity.

Jako člověk narozený ve znamení Raka má váš muž ve znamení Raka tendenci být citlivý a emocionální. Jeho city se snadno zraní, a když se to stane, stáhne se do sebe. Jeho tvrdá vnější skořápka chrání jeho měkké nitro. Místo toho, aby se vztekal, internalizuje své pocity a odtahuje se od zdroje zranění.

Citlivá povaha Raka

Citlivost Raka je požehnáním i prokletím zároveň. Na jedné straně jim to umožňuje být vnímaví a empatičtí vůči ostatním. Na druhou stranu jsou díky ní náchylní k tomu, že je zraní jakékoliv slovo nebo akce.

Jako Rak má váš muž tendenci si věci internalizovat a přežvykovat nepříjemné události, přehrávat si je v mysli. Tento sklon zabývat se urážkami často způsobuje, že zranění trvá déle a zasahuje hlouběji.

Ostatním může Rakova citlivost někdy připadat přehnaná nebo iracionální. Pro ně však mají emoce hluboký význam a rány srdce se nedají jen tak lehce odložit. Když jsou Raci uraženi, stáhnou se do své ulity. Potřebují čas, aby si věci zpracovali po svém. Tlačení na to, abys „se přes to prostě přenesli“, je pravděpodobně jen přiměje k dalšímu stažení se do sebe.

Rak dokáže odpustit

Stejně rychle, jako se Rakové urazí, také rychle odpouštějí. I když to může trvat dny nebo dokonce týdny samoty a přemýšlení, jejich schopnost empatie a laskavosti nakonec překoná pocity ublížení. Upřímná omluva nebo gesto dobré vůle může být na cestě k obnovení harmonie.

I když citlivost přináší hloubku citů, Raci se snaží nenechat si každou maličkost vlézt pod kůži. Rak si je vědom toho, že ne všechny urážky jsou úmyslné, a dokonce i ty, které jsou, vypovídají více o druhé osobě.

Věci, které Raky často uráží

Rak je citlivé znamení a mnoho věcí ho snadno urazí. Zde jsou některé z nich:

Pocit nedocenění. Raci mají hlubokou potřebu cítit se milováni a oceňováni lidmi ve svém životě. Když mají pocit, že je jejich úsilí považováno za samozřejmost nebo že zůstává bez povšimnutí, může je to urazit. Raci si berou hodně věcí osobně.

Neupřímnost. Raci si ve vztazích cení upřímnosti a otevřenosti. Když mají pocit, že je k nim někdo neupřímný nebo před nimi něco tají, může to opravdu otřást jejich důvěrou a hluboce je to rozruší. Neupřímnost vnímají jako zradu.

Kritika. Jako citliví a emocionální lidé mají Raci tendenci brát si kritiku velmi osobně. Dokonce i konstruktivní kritika je může přimět k tomu, aby se stáhli do své ulity a cítili se zranění. Mají tendenci kritické připomínky dlouho přežvykovat. Co jim ale nejvíce vadí jekritika od někoho, kdo nemá žádné zkušenosti, nebo „něco někde“ zaslechl a poté Raka kritizuje.

To jsou tři hlavní věci, které mají tendenci Raky snadno urazit – pocit nedocenění, zkušenost s neupřímností ze strany druhých a přijímání kritiky. Díky své citlivé povaze a potřebě citového bezpečí jsou náchylní k tomu, aby si tyto věci brali k srdci.

Raci nezapomínají, ale dokáží odpustit. Pokud je váš Rak uražený, dejte mu prostor. A pokud je uražený už delší dobu, nepomůže nic jiného než komunikace.