Míváte někdy dny „blbec“? Myslím ty dny, kdy vstanete a víte, že to je jen další špatný den – jdete do stejné práce po stejné cestě, setkáváte se stejnými lidmi a víte, že vás nečeká nic nového.

Všichni máme špatné dny, ale starověká filozofie stoicismu nabízí několik jednoduchých, ale účinných perspektiv, jak zlepšit své myšlení, ikdyž je váš život stereotypní. V tomto článku se seznámíme se sedmi stoickými moudry, která vám pomohou ovládnout své emoce a přistupovat ke každému dni s větší vyrovnaností a klidem.

Co je to stoicismus

Stoicismus je filozofií osobní etiky, která je podložena systémem logiky a názory na přirozený svět. Podle jejího učení se cesta k eudaimonii (štěstí) jako společenské bytosti nachází v přijetí okamžiku tak, jak se nabízí, v tom, že se člověk nenechá ovládat touhou po rozkoši nebo strachem z bolesti, že používá svou mysl k pochopení světa a k plnění svého podílu na plánu přírody a že spolupracuje a jedná s ostatními čestně a spravedlivě.

Stoikové věřili, že destruktivní emoce jsou důsledkem chyb v úsudku a že mudrc, který je prostý tradičních vášní, má vyrovnanost, a tím je prost utrpení. Věřili, že k dosažení štěstí stačí ctnost, a že mravně moudrý člověk proto nebude trpět a bude žít dobrý život. Stoikové zastávali názor, že vnější události nelze ovlivnit, ale že reakce jednotlivce lze formovat, což napomáhá rozvoji sebekázně a vnitřního klidu prostřednictvím „apatie“ (osvobození od vášní) a „ataraxie“ (zklidnění duše).

Překážka je cesta

Když vám život připraví překážku, využijte ji jako příležitost k posílení psychické odolnosti. Připomeňte si, že překážka je cestou vpřed. Každá překonaná překážka posiluje vaši schopnost překonat další.

Neplýtvejte energií na to, co nemůžete ovlivnit. Pokud něco neje, zaměřte se na něco jiného nebo zvolte jinou cestu. Zaměřte své úsilí na ty aspekty situace, které můžete utvářet a formovat. Zbytek nechte být. Vykonávání kontroly nad sebou a svými reakcemi vám otevírá cestu k překonání jakékoli překážky, která vám stojí v cestě.

Amor fati – přijměte v životě vše, co je vám dáno

Amor fati je poměrně tvrdá stoická myšlenka, ale přijmout své okolnosti spíše než jim odporovat je klíčem k úspěchu. Přijměte, že vše, co se má stát, se stane..nebo už stalo.

Nezabývejte se tím, co nemáte nebo co byste si přáli, aby bylo jinak. Místo toho se soustřeďte na to, co můžete ovlivnit, a snažte se ze své situace vytěžit co nejvíce. Možná nejsou věci dokonalé, ale určitě existují aspekty, které můžete ocenit. Udržování postoje vděčnosti pomůže posunout vaše myšlení do pozitivnějšího stavu.

Výzvy a neúspěchy jsou v životě nevyhnutelné. Když však přijmete to, co vám přijde do cesty, s grácií, zbavíte se negativních pocitů, jako je úzkost, lítost a hořkost. Smiřte se s tím, co je nezměnitelné, a zaměřte svou energii na věci, které můžete ovlivnit. Vaše nálada a štěstí budou o to lepší.

Memento Mori – vnímání přítomného okamžiku

Stoicismus nás učí, že jediné, co můžeme ovlivnit, je naše reakce na události, nikoliv události samotné. Memento mori je latinská fráze, která znamená „pamatuj, že zemřeš“. Když se zamyslíme nad vlastní smrtelností, můžeme získat novou perspektivu a ocenit přítomný okamžik. Tato praxe zahrnuje zamyšlení nad dočasností všech věcí, včetně našeho vlastního života. Zaměření pozornosti na přítomnost pomáhá bojovat s negativními emocemi z minulosti nebo s obavami z budoucnosti.

Memento Mori nás učí, že žijeme v tomto momentě. Co se stalo včera se stalo, a co se stane zítra je ve hvězdách. Žijte tady a teď, protože nikdy nevíte.

Vděčnost je klíčem k lepšímu životu

Když se soustředíte na věci, za které jste vděční, nemůžete si pomoci a cítíte se šťastnější a spokojenější. Zvykněte si vážit si jednoduchých radostí a drobných detailů ve svém dni. Buďte vděční za své zdraví, domov, přátele, rodinu, práci, talenty, počasí, rostliny, a za vše, co obohacuje váš život.

Veďte si deník vděčnosti a každý den si zapište několik věcí, za které jste vděční. Jeho prohlížení vám připomene, za kolik toho máte být vděční. Postoj vděčnosti vede k většímu klidu a radosti.

Syneidesis – Buďte si vědomi svých činů a jejich důsledků

Vaše svědomí je vnitřní hlas, který vám říká, zda je něco správné, nebo ne. Naslouchání svědomí pomáhá budovat charakter a moudrost. Zvykněte si zastavovat se a přemýšlet o morálnosti svých myšlenek a činů. Pokládejte si otázky jako např:

  • Pomůže to druhým, nebo jim to ublíží?
  • Chovám se čestně a spravedlivě?
  • Má to cenu něco takového vůbec říkat? Není lepší být zticha?
  • Dokážu toto rozhodnutí obhájit rozumně a čestně?
  • Musím se opravdu tak zachovat? Musím orpavdu tak reagovat?

Rozvíjení silného svědomí vám poskytne vnitřní kompas pro orientaci v obtížných rozhodnutích a pomůže vám stát se tím nejlepším člověkem, jakým můžete být.

Nejlepší odpověď na hněv je mlčení

Když se na vás někdo rozzlobí, stoická reakce je mlčet. Nezapojujte se a nehádejte se. Jejich hněv vypovídá více o nich než o vás, takže jim neskočte na špek.

Zůstaňte klidní a nereagujte, zabráníte tak dalšímu vyhrocení situace. Vaše mlčení také dá druhé osobě možnost se zamyslet a případně se omluvit, jakmile vychladne. Pokud budete sami reagovat ve vzteku, pravděpodobně situaci jen zhoršíte.

Jak řekl Marcus Aurelius: „Nejlepší pomstou je nebýt jako tvůj nepřítel“. Vydejte se cestou nejvyšší – mlčte a nechte jejich hněv vyhořet. Váš klid je cennější než dokazování si něčeho nebo „pravdy“. Mlčení je samo o sobě také odpovědí.

Život je dost dlouhý, pokud víte, jak ho žít

Život je tak krátký, jak ho vnímáte. Přijetí stoického způsobu myšlení, kdy žijete v přítomnosti a soustředíte se na to, co můžete ovlivnit, vám umožní rozšířit vnímání času.

Místo toho, abyste se neustále honili za budoucími cíli nebo se zabývali výčitkami z minulosti, věnujte každý den čas tomu, abyste si vážili prostých okamžiků. Vychutnejte si ranní kávu, spojte se s blízkými, ponořte se do koníčků, které vás zaujmou. Když zpomalíte a skutečně prožíváte každý okamžik tak, jak se odehrává, život vám připadá smysluplnější a dny delší.

Ačkoli se život může zdát pomíjivý, máte všechen čas, který potřebujete, pokud se rozhodnete ho strávit moudře. Zaměřte se na to, abyste každý den žili ctnostně, místo abyste si přáli více času. Život je dostatečně dlouhý, pokud víte, jak plně prožít každý okamžik.

Závěrem

Nezapomeňte, že jde o to, abyste se soustředili na to, co můžete ovlivnit, a netrápili se tím, co ovlivnit nemůžete. Pracujte na svých úsudcích a reakcích. Buďte přítomní. Praktikujte vděčnost. A nezapomínejte, že vše jednou pomine. Uplatněte tyto myšlenky starověkých stoiků ve svém životě a možná zjistíte, že se váš pohled na věc zlepší.