Měli jste někdy v hlavě hlas, kterému jste úplně nerozuměli, ale věděli jste, že má nějaký smysl? Není to jen obyčejný hlas, ale skutečná rada, jak se vydat na novou cestu životem. Cesta, kterou nyní cítíte, byla navržena pro vás a je v souladu se všemi vašimi nejhlubšími touhami.

třetí

Zní vám to povědomě? Pak je více jak možné, že se vaše třetí oko otevírá nebo je již otevřené. Třetí oko je vnímáno jako duchovní klíč, který vám dává sílu překonat všechny druhy výzev. Díky tomuto klíči dosáhnete vnitřní síly a moudrosti. Třetí oko můžete otevřít pomocí meditace, krystalů, nebo třeba Kundalini jógou. Nicméně, existuje řada lidí, kterým se jejich třetí oko, nebo šestá čakra, chcete-li, otevřelo samovolně, bez vynaloženého úsilí.

V tomto příspěvku se podíváme na 8 znamení, která poukazují na to, že se vaše třetí oko otevírá.

1. Pocit tlaku mezi obočím

Když se třetí oko začne projevovat na podvědomé úrovni, je často pozorován pocit tlaku mezi obočím. Můžete mít pocit, jako by se vás v tuto chvíli někdo lehce dotýkal, nebo v této oblasti ucítíte jemné teplo. Někdy tento pocit vyvstává, jako by z ničeho nic a sám o sobě po chvilce zase zmizí.

2. Silná intuice

Dalším znamením, že se vaše třetí oko otevírá, je zvýšení předvídavosti a intuice. Intuice je schopnost předvídat jakékoli události dříve, než k nim dojde, nebo vám bude poskytnuto pochopení toho, jak byste měli v určitých situacích jednat. Postupem času se může tento pocit zesílit a stát se nedílnou součástí vašeho každodenního života.

3. Citlivost na světlo

Otevření třetího oka přináší zvýšenou citlivost na světlo. Obvykle to začíná postupně a není to proto tak zřejmé. Zvýšená citlivost na světlo vám však pomůže lépe vnímat svět kolem vás. Může se také stát, že uvidíte věci kolem sebe jasněji — v jasnějších odstínech. Tráva může vypadat zelenější, mraky modřejší. Při zavření očí se vám před víčky mohou objevovat různobarevné vzorce a je to zcela normální.

4. Postupné (pozitivní) změny

Lidé s otevřeným třetím okem často zaznamenávají změnu v pohledu na jejich život a svět kolem nich. Obvykle se to projevuje změnou postoje k ostatním lidem, zvířatům a přírodě. Můžete se stát tolerantnějšími a méně sobeckými. Možná se rozhodnete vypomáhat v útulku nebo jednou za čas vyrazíte s pytlem ven a posbíráte plasty a jiné odpadky, které do přírody nepatří. Změny, jako jsou tyto, jsou pro vás dobré, protože zvyšují vaše osobní vibrace.

5. Opakované bolesti hlavy

Tlak doprovázený bolestí hlavy je obvykle silnější než jemný tlak a teplo mezi obočím, o kterém jste psali v prvním bodu. Tyto bolesti mohou způsobit určité nepohodlí, ale existuje několik způsobů, jak se těchto bolestí zbavit. Jděte na procházku, dělejte věci, které vám dělají dobře, například meditace, procházka se psem, kreslení, nebo poslech muziky. Silný tlak v hlavě je jasným znamením, že se vaše třetí oko otevírá, zvláště pokud cítíte tento tlak uprostřed čela nebo kolem této oblasti.

6. Vaše vztahy s ostatními se začínají měnit

Pokud je naše třetí oko již otevřené nebo se začíná otevírat, vidíme a cítíme více v našich osobních vztazích než dříve. To, co jsme považovali za normální nebo pravdivé, bude nyní považováno za špatné nebo nepravdivé. Otevřené třetí oko nám pomáhá rozpoznat pravdu rychleji než předtím.

Ve výsledku se okruh lidí kolem vás může zúžit, ale neberte to negativně. Je to jen pro vaše vlastní dobro, protože nebudete mít kolem sebe energii, která na vás nepůsobí pozitivně. Pokud se budete bránit a za každou cenu se snažit tyto osoby udržet ve svém životě, může to mít negativní důsledky; nejen snížení osobních vibrací, ale také blokování čaker nebo úplné zablokování vašeho třetího oka.

7. Přestanete věřit v náhody

Viděli jste v obchodě parfém, o kterém jste poslední večer snili, za poloviční cenu? Potkali jste v obchodě kamaráda z dětství, na kterého jste právě mysleli? Pokud máte třetí oko otevřené, začínáte si uvědomovat, že náhody neexistují, a že vše, co se děje, je výsledkem vašich myšlenek. Lidé s otevřeným třetím okem, u nichž se takové „náhody“ často vyskytují, je považují za přirozené a nepřekvapují je. Otevřené třetí oko vám pomáhá uvědomit si, že vše ve vesmíru je dokonale propojeno a o co vesmír požádáte, to vám bude dáno.

8. Dokážete předvídat blízkou budoucnost

Jedním z nejvýraznějších rysů otevřeného třetího oka je zvýšená schopnost předvídat blízkou budoucnost. Může se to projevit například pocitem, že se něco stane, nebo že osoba, která je vám blízká, má špatné úmysly a chystá se udělat něco, co by vám mohlo ublížit.

Má kamarádka, která v rámci seberozvoje začala pracovat na otevírání jejího třetího oka, zaspala do práce. Rychle se oblékla a nasedla do auta. Dva kilometry před městem měla jako vždy odbočit doleva, odkud je to nejblíže k fabrice, kde pracuje. Několik set metrů před odbočkou měla silné nutkání a pocit, že nemůže odbočit. Pokračovala tedy po hlavní silnici a o pár minut později dorazila do práce. Během dne se dozvěděla, že na silnici, kde měla odbočit, došlo k nehodě; silnice byla neprůjezdná a trvalo téměř hodinu, než se havarovaná vozidla odklidila. Otázkou však je, zda se daná havárie již odehrála, nebo zda se stala zrovna ve chvíli, kdy měla tou cestou jet.

Může to vypadat jako malichernost, nicméně, tento příklad krásně ilustruje schopnost předvídat. Lidé s otevřeným třetím okem dokáží často vycítit, že osoba, se kterou jsou v kontaktu, má něco za lubem, nebo že jídlo, které jim přinesl rodinný známý, by jim neudělalo dobře.

Třetí oko mojí kamarádky nebylo zcela otevřené, protože na tom teprve začínala pracovat. Nicméně, i tak dokázala předpovědět a vycítit, že nebylo správné odbočit na tuto cestu, kterou je zvyklá několik let jezdit do práce.

Na závěr

Toto bylo osm znamení, že se vaše třetí oko (šestá čakra) otevírá, nebo že je už otevřené. Bylo vám nějaké z těchto znamení povědomé? Pracujete na otevření třetího oka, nebo cítíte, že ho máte již otevřené?