Browse Category For

Význam jmen

Showing: 1 - 1 of 1 Articles
jméno libuše

Jméno Libuše: Význam, původ a slavné osobnosti

Jméno Libuše je českého původu a znamená „milovaná„. Pochází od jména Libuše, která byla podle českých pověstí první přemyslovskou kněžnou a věštkyní, která založila Prahu. Samotné jméno Libuše je odvozeno od slovanského kořene lib, což znamená ‚milovaný‘ nebo ‚drahý‘. Ve staroslověnštině je jméno Libuše ženskou podobou jména Lib, což znamená ‚milovaná‘. Jméno tedy v podstatě …