Jméno Libuše je českého původu a znamená „milovaná„. Pochází od jména Libuše, která byla podle českých pověstí první přemyslovskou kněžnou a věštkyní, která založila Prahu.

Samotné jméno Libuše je odvozeno od slovanského kořene lib, což znamená ‚milovaný‘ nebo ‚drahý‘. Ve staroslověnštině je jméno Libuše ženskou podobou jména Lib, což znamená ‚milovaná‘. Jméno tedy v podstatě znamená ‚milovaná‘.

Podle českých pověstí byla Libuše dcerou Kroka, knížete Čechů. Měla prý věštecký dar. Po smrti jejího otce se české kmeny nemohly dohodnout na novém vládci. Libuše proto přišla s nápadem uspořádat soutěž, v níž by se nápadníci pokusili vyorat rovnou brázdu z hory Říp do nedaleké vesnice Říčany. Pouze jeden nápadník, Přemysl oráč, dokázal úkol úspěšně splnit. Libuše se za Přemysla provdala a ten se stal prvním knížetem z dynastie Přemyslovců, která vládla Čechám po několik následujících století.

Libuši se také připisuje založení města Prahy. Podle legendy vystoupila na horu Říp a prorokovala: „Vidím veliké město, jehož sláva se bude dotýkat hvězd.“ Tímto městem se stala Praha, která se stala hlavním městem Čech. Jméno Libuše je tedy neodmyslitelně spjato se založením Prahy a ranými dějinami českého národa.

Proč je Libuše skvělou volbou pro vaši dceru

Jméno Libuše je krásnou volbou pro dceru, plnou historie a významu. Libuše pochází ze slovanské báje o založení Prahy. Podle legendy byla Libuše věštkyně, která se svým národem, Čechy, založila město Prahu. Je vnímána jako symbol moudrosti, spravedlnosti a lásky k vlasti.

Mít jméno s tak bohatou historií v pozadí může dát dceři pocit dědictví a spojení s jejími kulturními kořeny. Jméno Libuše znamená „milovaná“ nebo „milá“, což je krásný cit pro každého rodiče, který chce pojmenovat svou dceru. Vyjadřuje, že bude ceněná a opatrovaná.

Pro dospívající dívku je Libuše neobvyklé, ale přesto rozpoznatelné jméno, které ji pozitivně odliší. Má melodický, poetický zvuk, který krásně splývá s jazykem. Hláska „š“ a měkké „e“ na konci mu dodávají jemný, ženský tón, který dceři dobře sluší. První počáteční písmeno „L“ je také silným, sebevědomým začátkem dívčího jména.

Libuše je zkrátka krásná volba jména plná významů. Spojuje dceru s historií a mytologií českého národa. Jméno znamená „milovaná“ a vyjadřuje vaši lásku k ní ještě před jejím narozením. A samotný zvuk a pocit jména je ženský, poetický a zapamatovatelný – vlastnosti, v něž každý rodič u jména pro svou dceru doufá.

VýznamMilovaná
PůvodČeský
PřezdívkyLíba, Libuška, Libu, Libunka, Libuš
Slavné LibušeLibuše Šafránková, Libuše Baudyšová, Libuše Benešová
Svátek10. července