Většina z nás, když přemýšlí o štěstí, hledá někoho, kdo by nás učinil šťastnými. Něco se musí stát, a teprve pak budeme šťastní. Jestli se dožiju penze, jestli si koupím auto, jestli na mě bude manželka hodná, jestli můj syn přijde domů včas, pak budu šťastný. definice štěstí

Pravda je, že štěstí je vnitřní práce. Je to volba. Když mám očekávání stran toho, jaký by měl být někdo jiný, předávám svou energii. Ve skutečnost se potřebuji prostě naučit vytvářet radost a štěstí uvnitř sebe. A to lze nesčetnými cestami. Tím, že děláme věci, které milujeme, tím, že se soustředíme na své dobré vlastnosti, tím, že se rozhodeme zaměřit na dobré vlastnosti ostatních, místo abychom odsuzovali špatné.

Jakmile pochopíme, že štěstí je vnitřní práce a že nebudu tak šťastný, jak mi dovolí ostatní lidé nýbrž tak, jak se rozhodnu být – pak se stane skutečností, že mohu vstoupit do stavu víceméně soustavné radosti a blaženosti.