Pravděpodobně jste už slyšeli, že jména mají moc a význam. Ale věděli jste, že můžete odhalit tajemství svého jména pomocí numerologie? Výpočtem čísel spojených s písmeny vašeho jména můžete odhalit nejrůznější skryté poznatky. Numerologie jména vám může pomoci pochopit vaše talenty, výzvy a osud.

V tomto článku se dozvíte, jak krok za krokem vypočítat čísla svého jména. Prozkoumáme také, co jednotlivá čísla znamenají o vaší osobnosti, budoucnosti a osudu.

Výpočet čísla jména

Chcete-li pochopit numerologii svého jména, musíte nejdříve určit své číslo. Postup je velmi snadný.

Každému písmenu v abecedě odpovídá číslo od 1 do 9. Čísla jsou písmenům přiřazena na základě jejich pozice v abecedě (písmena s háčky se nepočítají.) Sečtěte čísla jednotlivých písmen vašeho celého jména při narození a získáte číslo svého jména.

Například jméno „Denisa“ by bylo:

D = 4

E = 5

N = 5

I = 9

S = 1

A = 1

Sečtěte všechna čísla: 4 + 5 + 5 + 9 + 1 + 1 = 25

Pak sečtěte číslice čísla 25: 2 + 5 =7

Číslo jména Denisa je tedy 7.

Zde je tabulka pro snažší výklad.

numerologie jména

Při výpočtu čísla příjmení se používá stejný vzorec. Například, pokud je vaše příjmení Novák, postupujte následovně:

N = 5

O = 6

V = 4

A = 1

K = 2

Číslo příjmení Novák je 9 (5 + 6 + 4 + 1 + 2 = 18 a dále šečteme 1 + 8 = 9). Při výpočtu musíte vždy skončit na jednociferném čísle od 1 do 9.

Co znamená číslo vašeho jména

Číslo vašeho jména dává nahlédnout do vaší osobnosti, vztahů a osudu. Tady je seznam všech čísel od 1 do 9.

  • Číslo 1 znamená nezávislost a ctižádostivost.
  • Číslo 2 značí citlivost a spolupráci.
  • Číslo 3 znamená kreativitu a sebevyjádření.
  • Číslo 4 představuje stabilitu a organizaci.
  • Číslo 5 představuje svobodu, změnu, zvědavost a všestrannost.
  • Číslo 6 je číslem harmonie, rovnováhy a služby druhým.
  • Číslo 7 značí duchovní a intelektuální ambice.
  • Číslo 8 souvisí s materiálním bohatstvím, autoritou a organizačními schopnostmi.
  • Číslo 9 značí lidumilství, velkorysost a touhu pomáhat druhým ve velkém měřítku.

Odhalení vašeho charakteru a osudu

Numerologická hodnota vašeho jména umožňuje nahlédnout do vaší povahy, talentů, slabostí, snů a osudu. Jakmile znáte své číslo jména, zde si můžete přečíst jeho význam:

1. Průkopník a vůdce

Jedničky jsou nezávislí, ambiciózní průkopníci a rození vůdci. Razí si v životě vlastní cestu a motivují ostatní. Když něco chtějí, jdou za tím hlava nehlava. Je to člověk, který jen nemluví, ale i koná.

2. Mírotvorec a vizionář

Dvojky jsou citlivé, jemné a mírumilovné. Mají silnou intuici a vizi pro harmonii. Dvojky jsou skvělými diplomaty, poradci a umělci. Vztahy, spolupráce, rodina a zázemí je pro ně vším.

3. Expresivní a společenský člověk

Trojky jsou rády středem pozornosti a rády se vyjadřují slovy nebo vystupováním. Rozjasňují společenské situace a inspirují ostatní k tvořivosti. Trojky se často věnují kariéře spisovatelů, herců nebo majitelů firem. Umí používat slova a mají schopnost „ukecat“ kohokoliv.

4. Stabilní organizátor

V numerologii představuje číslo 4 strukturu, řád a praktičnost. Lidé, jejichž jména v numerologii dávají dohromady číslo 4, bývají organizovaní, metodičtí a logicky uvažující. Ve svém životě a práci dávají přednost stabilitě a jistotě. Mohou být pragmatičtí a přízemní, dávají přednost faktům a hmatatelným výsledkům před abstraktními pojmy.

5. Pracovitost a rozmanitost

Pokud je pětka vaším číslem, pravděpodobně si ve svém životě a práci ceníte nezávislosti, rozmanitosti a flexibility. Možná rádi cestujete a zkoušíte nové věci. Číslo 5 také značí přizpůsobivost a ochotu podstupovat vypočítavá rizika. Neriskujete proto, že by vám bylo všechno – spíše žijete podle pravidla, že člověk žije jen jednou.

6. Zodpovědný pečovatel

Lidé s číslem 6 ve jméně mají často pečující osobnost a snaží se učinit svět lepším místem. Šestky bývají zodpovědní, spolehliví a soucitní se silným smyslem pro povinnost. Váží si spravedlnosti, stability a spolupráce. Máte touhu pomáhat nebo pečovat o ostatní. Můžete mít také zájem o zdraví jako takové, medicínu, bylinky apod.

7. Duchovně založený

Lidé s číslem 7 ve jméně jsou analytičtí, logičtí a usilují o poznání a moudrost. Často jsou kontemplativní a hluboce přemýšlejí o záhadách života. Číslo 7 naznačuje, že občas potřebují samotu, aby načerpali síly a mohli přemýšlet. Tito jedinci se mohou zajímat o filozofii, náboženství a metafyziku. Měli by si dávat pozor na podvodníky, kteří častokrát využívají jejich citlivé stránky.

8. Cílevědomí vůdci

Osoby s číslem 8 ve jméně bývají ambiciózní, úspěšné a dobře hospodaří se zdroji. Cení si postavení, moci a kontroly. Jedinci s číslem 8 jsou často cílevědomí, odhodlaní a dobří v řízení detailů a složitých systémů. Pokud nejsou majitely velkých firem nebo korporací, pak si dobře povedou jako OSVČ. Osmičky častokrát „chodí přes mrtvoly.“ Věří, že když se chce, tak to jde.

9. Intuitivní idealisté

Jedinci s číslem 9 ve jméně jsou idealističtí, soucitní a snaží se udělat svět lepším. Jsou také často kreativní, intuitivní a duchovně zaměření. Váží si služby, obětavosti a rozšiřování svých perspektiv. Je to jedno z nejvíce respektujících čísel. Záleží jim na charakteru, ne pohlaví, barvě kůže nebo vyznání.