Černé kočky hrály po staletí významnou roli ve folkloru, pověrách a mytologii. Ve středověku se věřilo, že je černá kočka čarodějnicí, tedy čarodějnice vtělená do kočky. Černá kočka byla rovněž spojována se zlem, černou magií nebo negativními zprávami. Zajímavostí je, že i v dnešní době spoustu z nás věří v pověry, a černá kočka je jednou z nejčastěji zmiňovaných.

pověry o černé kočce

Jak vypadají pověry o černé kočce ve světě?

V Itálii lidé věřili a možná stále věří v to, že pokud si lehne černá kočka do postele vedle nemocného, do několika dnů daná osoba zemře. V Severní Americe se traduje, že pokud přeběhne černá kočka přes vaši cestu, budete mít smůlu. Přeběhne-li přes vaši cestu bílá kočka, můžete očekávat štěstí a pozitivní zprávy. V Německu se věří, že pokud přeběhne kočka vaši cestu z pravé strany na levou stranu, značí to neštěstí. Přeběhne-li ovšem černá kočka z levé strany na pravou stranu, můžete očekávat, stejně jako v případě s bílou kočkou, štěstí a pozitivní novinky.

Ve Skotsku je příchod černé kočky k vašemu domu znamením prosperity, zatímco Číňané věří, že pokud přijde černá kočka ke dveřím vašeho domu, čeká vás bída a hlad.

Další zajímavé pověry

  • Sen o černé kočce značí štěstí ve všech směrech života.
  • Nelezení bílých chloupků na černé kočce přináší štěstí.
  • Vidět černou kočku zezadu značí neštěstí.
  • Pokud k vám černá kočka sama od sebe přijde, přináší štěstí. Pokud u vás nevydrží a snaží se utéct, neznamená to nic jiného než neštěstí.

Věříte v pověry o černých kočičkách? Máte zkušenost s nějakou z těchto pověr?