Sen o těhotenství je jedním z nejběžnějších snů především mezi ženami, bez ohledu na jejich věk nebo na to, zda již porod mají nebo nemají za sebou. Někdo, kdo se pokouší otěhotnět nebo touží po založení rodiny, se z tohoto snu bez pochyb těší. Jiné ženy, které o porodu neuvažují nebo z něj mají strach, se tohoto snu možná zaleknou. A není divu.

Před tím, než se podíváme na výklad tohoto snu, je důležité pamatovat na to, že sny k nám promlouvají skrze symboly. Nejedná se tedy doslovně o těhotenství, ale spíše o tom, co samotné těhotenství symbolizuje.

sen o těhotenství význam

Symbolika snu

Těhotenství ve snu symbolizuje růst, úplný začátek něčeho, nový pohled na svět nebo danou situaci, zrod nových myšlenek nebo nápadů, nebo trpělivost. Častokrát tento sen může značit, že pomyslné semínko, které jste právě zasadili (začali jste s něčím novým, možná jste začali podnikat, otevřeli obchod, odstěhovali se a osamostatnili, ..), má teď prostor k růstu. A pokud o něj budete dostatečně pečovat, můžete se radovat z úspěchu.

K co nejpřesnějšímu výkladu vašeho snu je zapotřebí pamatovat si co nejvíce detailů, jako např. místo, osoby ve snu, jak jste se cítili, vše co jste viděli, apod. Je také možné, že jste ve vašem snu viděli nějaké číslo, které vám utkvělo v paměti. Čísla jsou dalším indikátorem a zároveň pomocníkem k rozluštění vašeho snu.

Níže se podíváme na 4 nejčastější interpretace snu o těhotenství.

Trpělivost růže přináší

Sen o těhotenství častokrát pojednává o trpělivosti. Pokud jste s něčím právě začali, pamatujte, že trpělivost je důležitá, a ikdyž teď možná nevidíte vysněné výsledky nebo žádný pokrok, pamatujte, že každý (byť i malý) krok vás posouvá vpřed blíže vašemu gólu.

Sen o těhotenství se také běžně objevuje v situaci, kdy stojíte před nějakým rozhodnutím a indikuje, že uděláte lépe, když si dáte čas na rozmyšlenou a neděláte zbrklá a nepromyšlená rozhodnutí. Chystáte-li se koupit něco velkého nebo plánujete do něčeho investovat, ujistěte se že máte vše promyšlené a že jste dostatečně obeznámeni ve vším. Možná si teď myslíte, že děláte to nejlepší možné rozhodnutí, ale pokud budete trpěliví a chvíli vyčkáte, uvidíte, že se vaše čekání vyplatilo a že jste udělali dobře.

Když jsme ve stresu nebo pod tlakem, častokrát máme tendence dělat špatná rozhodnutí. Tento sen se tedy objevil ve vašem spánku pravděpodobně proto, aby vás upozornil, že je lepší vyčkat, vše promyslet a nejednat s horkou hlavou. A také se nevzdávat vašeho snu jen proto, že teď nevidíte žádné výsledky nebo se cítíte „pod psa.“

Pokrok a růst

Sen o těhotenství je běžně spojován s životními pokroky nebo růstem. Nejedná se však o fyzický růst, jako třeba růst vlasů, svalů, apod., ale o růst něčeho duševního, na čem pracujete, např. sebevědomí, sebedůvěra, znalosti, duševní odolnost, moudrost, atd.

Sen o těhotenství také značí růst pozitivní energie a osobních vibrací, obzvláště u jedinců, kteří na tom pracují, zlepšenou schopnost komunikovat se svým „vyšším já“ nebo s vašimi anděly nebo duchovními průvodci. Pokud pracujete na své intuici nebo otevření třetího oka, i toto může sen o těhotenství symbolizovat.

V každém případě, něco ve vás začíná růst, a většinou to je to, na čem jste se rozhodli pracovat, nebo co jste chtěli zdokonalit.

Zakořenění

Sen o těhotenství je často také vykládán jako nutnost „zakořenění“. Možná jste typ člověka, který má neustálou potřebu někam cestovat nebo něco dělat, nebo se rok co rok stěhujete z místa na místo. Tento sen by mohl značit, že je na čase se zastavit a konečně „zapustit kořeny.“ Značí to potřebu zpomalit, usadit se, nebo usměrnit vaši roztříštěnou energii.

Touha stát se matkou

Pokud uvažujete o těhotenství nebo se toužíte stát matkou, tento sen je jednoduše odrazem vašich myšlenek, emocí a tužeb. Neznačí to tedy, že jste těhotná nebo že v blízké době otěhotníte, ale spíše vaše myšlenky, které se přenáší do vašich snů.

Vzhledem k tomu, že sny často odráží jak naše emoce a touhy, tak i strachy, tento sen by také mohl značit váš strach z otěhotnění nebo z porodu. Pokud již jste rodičem, mohlo by to značit vaše obavy z toho, že nevychováváte vaše dítě podle vašich původních představ. Možná mu nedáváme dostatek času, lásky a energie, nebo se cítíte, že nejste dobrým rodičem.

Pokud se tento sen zdál muži, mohlo by se jednat buď o touhu založit rodinu a stát se otcem, nebo o strach, že by se nechtěně stal otcem.

Naše sny ne vždy zobrazují celý obraz, proto je důležité je pečlivě interpretovat, pamatovat si co nejvíce detailů a zanalyzovat naši aktuální situaci. Jen tak dosáhneme co nejpřesnější interpretace.