Už se vám někdy stalo, že jste se s někým nepohodli nebo měli argument a místo toho, abyste si vše vyříkali, oni s vámi přestali mluvit? Mučení tichem, v angličtině „silent treatment“, je úmyslná technika, kterou používají lidé z mnoha důvodů.

V tomto článku se podíváme na kloub mučení tichem, proč by se k němu někdo odhodlal, a jak se s ním vypořádat.

Mučení tichem jako forma citového zneužívání

„Mučení tichem“ je odmítání komunikace s druhým člověkem, které je projevem hněvu nebo zklamání. Častokrát se jedná se o formu citové manipulace a zneužívání.

Mlčící osoba trestá druhého tím, že ho ignoruje a brání mu v jakékoli citové nebo fyzické blízkosti. Věří, že tato forma citového vydírání přiměje druhou osobu k ústupnosti nebo omluvě.

Ve skutečnosti mlčenlivé zacházení vytváří odstup, zášť a nenapravitelné škody ve vztahu. Jedná se o toxické chování, které by nemělo být tolerováno.

Mlčenlivé zacházení má častokrát být emocionálně zraňující. Osoba poskytující mučení tichem chce, aby se druhý cítil znepokojený, rozrušený a vyvedený z rovnováhy. Chce se podřídit a ovládat.

Nikdo si nezaslouží být příjemcem tichého zacházení. Jedná se o formu citové krutosti, která by neměla být tolerována ani umožněna. Nejzdravější volbou je často tyto škodlivé vztahy ukončit..protože kde není komunikace, tam není život.

Proč se lidé uchylují k mučení tichem?

Lidé se často uchylují k mlčení jako ke způsobu, jak partnera potrestat nebo s ním manipulovat. Mezi hlavní důvody tohoto chování patří:

 • Pocit ublížení nebo zrady: Když se někdo cítí hluboce zraněn nebo zrazen jednáním nebo slovy svého partnera, může mlčení použít jako způsob, jak mu způsobit bolest na oplátku nebo v něm vyvolat pocit viny.
 • Vyhýbání se konfliktu: Pro některé je mlčení jednodušší než otevřené řešení problémů nebo obav ve vztahu. Myslí si, že vyhýbání se komunikaci problémy zažene.
 • Získání kontroly: Mlčící osoba si odpíráním pozornosti a náklonnosti vynucuje kontrolu nad partnerem a vztahem. Chtějí, aby druhý člověk přišel prosit o odpuštění.
 • Nedostatek komunikačních dovedností: Ne pro každého je snadné vyjádřit, co cítí nebo co potřebuje. Mlčení může být jediným způsobem, jak se umí vypořádat s potížemi ve vztahu.
 • Nezájem: Pokud jste někdo, kdo měl tendence vždy začínat konverzaci nebo posílat desítky zpráv denně, druhá osoba váš může vnímat za „otravné,“ a proto se odhodlá k tichosti.

Nikdo si nezaslouží být příjemcem „tichého zacházení.“ Je to forma citového zneužívání a manipulace, která vytváří odstup, bolest a zmatek. Základní problémy je třeba vždy řešit prostřednictvím otevřené, upřímné komunikace a vzájemné ochoty vztah posílit.

Jak se s tím vyrovnat

Když se někdo odhodlá k tichosti, může to být nevuěřitelně frustrující a zraňující. Zde je několik tipů, jak se s tím zdravě vyrovnat:

 • Nezapojujte se a nereagujte hněvivě. Zachovejte klid a rozvahu. Nekřičte, neurážejte a nechovejte se vůči dotyčnému agresivně. To situaci jen zhorší a dále poškodí váš vztah.
 • Dejte druhé osobě prostor. Netlačte se na ni a nesnažte se ji neustále nutit k rozhovoru dříve, než je připravena. Na chvíli se stáhněte a věnujte se svým vlastním věcem. Někdy může ticho pomoci situaci rozptýlit.
 • Zamyslete se nad vztahem a situací. Využijte čas k přemýšlení o tom, co se stalo, a získejte nový pohled na věc. Snažte se pochopit, proč se na vás druhá osoba může zlobit, i když s jejími důvody úplně nesouhlasíte. Hledejte příležitosti ke kompromisu.
 • Neobviňujte se. Nedovolte, aby ve vás jejich mlčení vyvolalo pocit bezcennosti nebo pocit, že jste udělali něco špatně. Jejich reakce vypovídá více o nich, proto se snažte neskočit jim na špek. Zachovejte si důvěru v sebe sama.
 • Ozvěte se, až budete oba připraveni. Poté, co situace vychladne, si s druhou osobou otevřeně, upřímně a soucitně promluvte o situaci. Vyjádřete, jak se kvůli jejímu mlčení cítíte a že chcete vyřešit základní problémy. Buďte ochotni naslouchat i jejímu pohledu na věc.
 • Nechte je jít: Pokud to je někdo, kdo o vás nemá zjevně žádný zájem, přestaňte jim vypisovat nebo se za nimi honit. Jsou zticha zřejmě proto, že nemají zájem s vámi nadále komunikovat. V takovém případě je pak nejlepší volbou je nechat jít – odstranit nebo blokovat na sociálních sítích.

Mlčení je zraňující taktika, ale máte moc reagovat konstruktivním způsobem. Zachovejte klid a trpělivost, zamyslete se nad vztahem a upřímně si promluvte, až budete oba připraveni. Díky otevřené komunikaci můžete přejít od mlčení ke zdravější dynamice.

Závěrečné slovo

Mučení tichem se může zdát neškodné, ale ve skutečnosti může napáchat spoustu škody. Je přirozené udělat si čas pro sebe, na chvíli vypnout a vychladnout. Ale úplně se uzavřít nebo ignorovat někoho několik dní nebo déle, příjemné není.