Každý z nás se denně setkává s nesčetnými čísly a pamatovat si každé z nich by bylo až nemožné. Pokud jste však začali často a všude vídat číslo 1212, možná vás napadlo, že to není náhoda, ale spíše znamení nebo něco, co se s námi snaží komunikovat.

A je to tak. Nejedná se o žádnou náhodu, ale andělské číslo.

andělské číslo 1212

Co tedy číslo 1212 znamená?

Číslo 1212 (nebo 12:12, pokud ho vídáte na hodinách) symbolizuje váš duchovní růst a probuzení, zhmotnění vašich snů a životní pokrok. Říká vám, že byste si měli i nadále udržovat pozitivní stav mysli a směřovat své myšlenky směrem ke svým dominantním ambicím. Je to jakási povzbuzují zpráva, že byste se něměli ničím ani nikým rozladit, protože si vedete skvěle.

Číslo 1212 se může častokrát objevit v situaci, kdy se vás někdo snaží odradit, kdy se cítíte „pod psa“ nebo kdykoliv jindy, kdy vám připadá, jako byste v životě nedělali žádný pokrok nebo neviděli žádné výsledky. Andělé se vás prostřednictvím tohoto čísla snaží povzbudit a připomenout, abyste mysleli pozitivně a věřili si, protože jen tak dosáhnete toho, po čem toužíte.

Opakující se andělská čísla 1212 jsou jako kdybyste stoupali po schodech a počítali každý schod znovu a znovu: jedna, dvě, jedna, dvě, jedna, dvě, jedna, dvě..Když stoupáte vzhůru po schodech, přibližujete se ke své duši, ke svému nitru a ke svým snům. Každý krok vpřed, byť je jakkoliv malý, vás posouvá vpřed.

Berte toto číslo jako znamení, že pokud zůstaneme pozitivní a budeme neochvějně věřit v to, čeho chcete dosáhnout, výsledky se brzy dostaví. Pokud vám někdo říká, že to, co chcete není možné, ignorujte to. Jsou to vaše sny a jediný, kdo drží klíč k jejich otevření, jste vy, ne nikdo jiný.

Číslo 1 je číslem manifestace nebo zhmotnění vašich snů a cílů, zatímco číslo 2 symbolizuje harmonii, intuici a objektivní a pozitivní pohled na život. Kombinace těchto čísel je velmi silná a povzbuzuje vás, abyste se soustředili na svou životní cestu a věřili si v každé situaci, ve které se ocitnete, protože věci se budou ubírat tím správným směrem.

Vaši andělé strážní jsou vždy duchovně přítomni v blízkosti vaší duše a všechna jejich poselství v podobě znamení mají nějaký význam, který byste měli znát. Pokud se však domníváte, že toto číslo má pro vás zvláštní význam, noste u sebe tužku (v dnešní době spíše telefon) a zapisujte si všechny myšlenky, které jste měli ve chvíli, kdy jste číslo 1212 zahlédli. Po nějaké době, kdy budete mít dostatek poznámek, přečtěte si je všechny a snažte se najít něco podobného, co se ve všech objevuje.

Andělské číslo 1212 symbolizuje: duchovní růst a probuzení, intuici, zhmotnění vašich přání a snů.