Zdálo se vám v poslední době o zlomených prstech? Jedná se o poněkud neobvyklý sen, ale i tak si zaslouží pozornost, stejně jako každý jiný sen. Ruce, nebo v tomto případě prsty, symbolizují držení něčeho, úchop, sílu a ovládání. Zlomené prsty představují opak, tedy žádnou sílu nebo slabost, žádnou kontrolu nebo neschopnost něco držet nebo udržet ve vašem životě.

Níže jsou dvě nejčastější interpretace snu o zlomených prstech.

sen o zlomených prstech

Výklad č. 1 – Věci jsou mimo vaši kontrolu

Samotná ruka a prsty ve snu symbolizují, jak již bylo řečeno, ovládání něčeho, úchop a sílu. Pokud se vám zdálo o zlomených prstech, může to značit, že nad něčím ztrácíte kontrolu, nebo už nemáte žádnou kontrolu. Můžete mít pocit, jako byste ztratili veškerou sílu a věci nebyly už takové, jako kdysi bývávaly.

Tento sen je zvláště častý u jedinců, kteří měli nějaký úraz nebo jim byla diagnostikována němoc, která je nějakým způsobem omezuje nebo která je fyzicky a duševně oslabila.

Pokud toto není váš případ (nejste po nemoci nebo úrazu), zamyslete se nad tím, proč už nemáte nad věcmi nebo svým životem kontrolu, a zvažte, co můžete změnit, abyste znovu získali svou sílu a uchopili život zpět do svých rukou.

Výklad č. 2 – Utrácíte příliš peněz

Sen o zlomených prstech často nám často říká, že nedokážeme ve svém životě něco dlouho udržet, nebo že nám věci tzv. proklouzávají mezi prsty. Například nedokážete udržet peníze ve vašem životě, protože máte tendenci utrácet, hlavně tehdy, když přijdete k penězům (nejčastěji po výplatě.)

Pokud se vám tento sen zdál úplně poprvé nebo si nevzpomínáte, že byste ho někdy měli, může to být varování, že je čas změnit váš postoj k penězům. Utrácení vám možná dělá radost, ale nikdy nevíte, kdy budete peníze potřebovat. Jedná-li se o opakující sen, jedná se o varovný signál, že je na čase se skutečně naučit šetřit, protože je velmi možní, že se v blízké budoucnosti stane něco, na co budete potřebovat peníze (např. porucha auta, nebo pračka nebo lednice odejde a vy budete potřebovat peníze na zakoupení nové pračky nebo lednice.)

Závěrem

Sny k nám promlouvají skrze symboly, takže se nemusíte obávat, že byste si v blízké době zlomili prsty. Tento specifický sen spíše pojednává o tom, že nemáte nad něčím kontrolu, nemáte svůj život pevně ve svých rukou, nebo že jste v nějakém směru oslabeni.

Abyste dosáhli co nejpřesnější interpretace tohoto snu, snažte si vzpomenou na co nejvíce detailů z vašeho snu (kolik prstů bylo zlomených, jak jste se cítili ve snu a po probuzení, apod.) Pokud jste si vědomi toho, že ztrácíte kontrolu nad svým životem, je na čase popřemýšlet, proč tomu tak je a začít pracovat na tom, abyste opět získali plnou kontrolu nad svým životem a vším, co se v něm odehrává.